ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

مجلس مجازات‌ مدیران متخلف مدارس غیردولتی را تعیین کرد

صحن مجلس نمایندگان مجلس مجازات‌های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان متخلف مدارس و مراکز غیردولتی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز پارلمان، رسیدگی به لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را ادامه دادند و برخی دیگر از مواد این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

طبق مصوبه مجلس در ماده 32 این لایحه، در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی وضعیت مدرسه به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- مدارسی که در زمین با کاربری آموزشی احداث می‌شود، برای همیشه با کاربری آموزشی و با اولویت مدرسه استفاده می‌شود.

ب- مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و با استفاده از تسهیلات بانکی موضوع این قانون خریداری و یا احداث می‌گردد، پس از بازپرداخت تسهیلات و تسویه حساب با بانک عامل، متناسب با میزان تسهیلات دریافتی و آورده مؤسس به مدت پنج تا ده سال به عنوان مدرسه باقی می‌ماند.

پ- مدارسی که در زمین با کاربری غیرآموزشی و بدون استفاده از تسهیلات بانکی و حمایتی دولت خریداری و یا احداث می‌‌شود، حداقل به مدت یک‌دوره تحصیلی به عنوان مدرسه باقی می‌ماند.

تبصره 1- در مورد بندهای (الف) و(ب) این ماده چنانچه به هر دلیلی، مؤسس امکان ادامه فعالیت نداشته باشد، ملک مورد نظر به مؤسس واجدشرایط دیگر و یا آموزش و پرورش واگذار می‌گردد.

تبصره 2- در صورت انحلال یا تعطیلی دائم مدرسه و وجود شرایط مقرر در بندهای (الف ) و (ب) این ماده و تأیید شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی، مؤسس موظف است فروش یا اجاره ملک را از طریق انتشار آگهی به اطلاع مؤسسان واجد شرایط برساند. در صورتی که هیچ مؤسس واجد شرایطی متقاضی خرید یا اجاره ملک نباشد، آموزش و پرورش در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/ 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملک موردنظر را خریداری یا برای دایرکردن مدرسه دولتی برابر قوانین و مقررات مربوط اجاره می‌نماید، در غیر این‌صورت شورای سیاستگذاری و نظارت مرکزی نسبت به تعیین وضعیت اجاره یا فروش ملک، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

تبصره 3- احکام این ماده و تبصره‌های آن به مدارسی که براساس قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 19/7/ 1367 با اصلاحات بعدی آن تأسیس شده‌اند و یا از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند، قابل تسری است.

وکلای ملت در ماده 33 مصوب کردند که در صورت فوت مؤسس، ورثه قانونی او یا نماینده آنان با دارا بودن شرایط مؤسس و پس از احراز صلاحیت، می‌توانند فعالیت مدرسه را ادامه دهند و اگر فاقد شرایط بودند یا تمایلی به ادامه فعالیت نداشتند باید پس از پایان سال تحصیلی، نسبت به فروش، اجاره یا واگذاری آن با رعایت ماده (32) این قانون و تبصره‌های آن اقدام نمایند. در این صورت مدرسه تا پایان سال تحصیلی زیر نظر آموزش و پرورش به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

طبق مصوبه مجلس در ماده 34 لایحه مذکور، کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی اعم از بازنشسته، حق‌التدریس، قراردادی پاره‌وقت و تمام وقت در صورت ارتکاب تخلف اداری مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات این دسته از کارکنان هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در ادارات آموزش و پرورش است. مجازات‌های اداری قابل اعمال در مورد کارکنان غیررسمی مدارس و مراکز غیردولتی که جانشین مجازات‌های اداری مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌شود، عبارت است از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده

ب- توبیخ همراه با درج در پرونده

پ- تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب در پستهای حساس و مدیریت در سطح مدرسه یا مرکز تا سه‌سال

ت- محرومیت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی یک منطقه، شهرستان یا استان

ث- محرومیت موقت از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی تا سه سال

ج- محرومیت دائم از اشتغال در مدارس و مراکز غیردولتی

تبصره 1- کارکنان رسمی غیرموظف و بازنشسته شاغل در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره 2- آرای هیئت بدوی در موارد حکم به مجازات مذکور در بندهای (ث) یا (ج) این ماده قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت‌های تجدید‌نظر رسیدگی به تخلفات اداری است.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 35، مجازات‌های قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/9/1371 متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغ‌شده از طرف وزارت آموزش و پرورش به شرح زیر می‌باشد:

الف- اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس

ب- توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده

پ- عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال

ت- محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی

ث- تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال

ج- لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز

چ- محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج‌سال

ح- محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی

تبصره 1- رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام می‌گیرد.

تبصره 2– در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید به روش مذکور در ماده (22) این قانون انجام می‌شود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص می‌شود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز به تشخیص آموزش و پرورش استان است.

تبصره 3- در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (32) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیم‌سال برعهده آموزش و پرورش است.

در ماده 36 این لایحه مقرر شد آرای شورای نظارت استان ظرف مدت 10 روز از تاریخ صدور، توسط مدیر کل آموزش و پرورش استان ابلاغ می‌شود و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی است. آراء شورای مذکور در صورت تأیید و ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است و ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ، در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است.

نمایندگان مجلس مصوب کردند با حفظ اصل حاکمیت دولت، ماده 584 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده (1) آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مصوب 1337 با اصلاحات بعدی آن، بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی که با ماهیت غیردولتی و مطابق این قانون توسط اشخاص حقوقی تأسیس و اداره می‌شوند، قابل تسری است.

طبق مصوبه خانه ملتی‌ها، آیین‌نامه اجرایی این قانون، غیر از مواردی که در برخی مواد تهیه آیین‌نامه اجرائی خاصی مقرر شده، ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ آن با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس مصوبه مجلس، قانون اجازه أخذ هزینه‌های مربوط به صدور اجازه تأسیس و تجدید امتیاز آموزشگاه‌های علمی آزاد مصوب 1/9/1367، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب19/7/ 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب  6/5/ 1387 از زمان لازم‌الاجراءشدن این قانون نسخ می‌شوند.

انتهای پیام/

[ منبع این خبر سایت تنسیم-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت تنسیم-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات
جدیدترین اخبار منتشر شده

X