ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی تأسیس می ‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه با بررسی جزییات لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مواد مختلف این لایحه را مصوب کردند.
براساس ماده 1 به منظور توسعه مشارکت مردم در آموزش و پرورش و حمایت از سرمایه‌ گذاری در ایجاد و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، 'سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی' وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس می گردد.
رئیس این سازمان، معاون وزیر است.
تبصره 1- اصلاح اساسنامه سازمان یادشده ظرف مدت سه‌ ماه پس از لازم‌ الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می‌ رسد.
تبصره 2- وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در استانها و در صورت ضرورت در شهرستان‌ها واحد سازمانی ایجاد نماید.
ماده 2- مدرسه، مرکز پرورشی و مرکز آموزشی غیردولتی طبق تعاریف زیر توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (مؤسسات آموزشی- شرکت تعاونی آموزشی- نهادهای عمومی غیردولتی با کارکردهای فرهنگی و آموزشی) یا مشارکت آنها با دولت مطابق اهداف، ضوابط و دستورالعملهای عمومی وزارت آموزش و پرورش در داخل یا خارج از کشور تحت نظارت وزارت مذکور براساس این قانون تأسیس و اداره می شود:
الف- مدرسه: واحد آموزشی و پرورشی که آموزش های رسمی را از دوره پیش دبستان تا پایان دوره متوسطه ارایه می کند.
تبصره- واحدهای آموزشی که براساس برنامه های مصوب وزارت آموزش و پرورش برای آموزش تمام ‌وقت یا بخشی از موضوعات درسی دوره‌های تحصیلی به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیرحضوری و با ارایه مدرک تحصیلی فعالیت می نمایند، مشمول تعریف فوق می باشند.
ب- مرکز پرورشی: واحدی که در زمینه امور پرورشی و تربیت‌ بدنی فعالیت می‌ کند، از قبیل کانون فرهنگی، تربیتی و ورزشی، اردوگاه دانش‌آموزی و مرکز مشاوره
پ- مرکز آموزشی: واحدی که به منظور افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی و حرفه ای بدون ارایه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید، از قبیل آموزشگاه علمی آزاد، آموزشگاه زبان خارجی، آموزشگاه فنی و‌حرفه‌ای و کاردانش
تبصره 1- تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی، جهت آموزش افراد زیر 20‌سال و مراکز آموزش پیش‌دبستانی (به استناد مصوبه 422 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 16/4/77 و مصوبه جلسه 699 شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 18/11/82)، وزارت آموزش و پرورش است. در مورد آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای آزاد و هر نوع مراکز فعالیت در زمینه‌های مهارت آموزی غیررسمی، مرجع صدور مجوز و نظارت بر آنها به استناد ماده (5) مصوبه 483 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ماده (111) قانون کار مصوب 29/8/1369 و اصلاحات بعدی آن، صرفاً سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می ‌باشد.
تبصره 2- تعیین شاخص های آموزشی و پرورشی و تدوین محتوی و نظارت بر مهدکودک ها از حیث آموزشی و پرورشی با وزارت آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارایه برنامه با سازمان بهزیستی کل کشور می ‌باشد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 3- به منظور سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و نظارت بر اجرای این قانون، شورای سیاستگذاری، برنامه‌ ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استانی، شهرستانی و منطقه ای جهت نظارت بر مدارس و مراکز آموزشی یا پرورشی غیردولتی تشکیل می شود.
ماده 4- ترکیب شورای سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی و نظارت مرکزی و شورای نظارت استان به شرح زیر می‌ باشد:
1- شورای سیاستگذاری، برنامه ‌ریزی و نظارت مرکزی:
الف- وزیر آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (نایب رئیس)
پ- مسؤول مدارس و مراکز غیردولتی سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (دبیر شورا)
ت- یک نفر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
ث- مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش
ج- دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش
چ- نماینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
ح- یکی از معاونان آموزشی حسب مورد
خ- معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش
د- دو نماینده از مؤسسان مدارس غیردولتی و یک نفر از مؤسسان مراکز غیردولتی به پیشنهاد شورای هماهنگی مؤسسان و تصویب شورای نظارت مرکزی
2- شورای نظارت استان:
الف- مدیرکل آموزش و پرورش (رئیس شورا)
ب- رئیس اداره مشارکت‌های مردمی (نائب رئیس)
پ- کارشناس مسؤول مدارس غیردولتی (دبیر شورا)
ت- رئیس اداره حقوقی
ث- یکی از معاونان آموزشی
ج- معاون پرورشی
چ- دو نماینده از مؤسسان غیردولتی و نماینده مراکز غیردولتی به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان
ح- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان (ناظر)
تبصره 1- جلسات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی با حضور حداقل دوسوم اعضای شورا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضران، معتبر است.
تبصره 2- در صورتی که شورای هماهنگی مؤسسان کشوری تشکیل نشده باشد وزیر آموزش و پرورش ، نمایندگان مذکور در جزء (چ) بند (2) این ماده را معرفی می‌کند.
ماده 5- وظایف و اختیارات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی عبارت است از:
الف- تهیه و تصویب دستورالعملهای مورد نیاز جهت اجرای این قانون در چهارچوب سیاستها و مقررات وزارت آموزش و پرورش
ب- تأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی پس از استعلام از مراجع قانونی ذی‌ربط
پ- صدور مجوز تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور
ت- نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز غیردولتی در داخل و خارج از کشور و شوراهای نظارت استان، شهرستان و منطقه
ث- تهیه و تدوین «الگوی تعیین شهریه» مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ج- تجدیدنظر در آراء و تصمیمات شوراهای نظارت استان طبق این قانون
چ- تهیه و تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل شورای هماهنگی مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی
ح- ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد این مدارس به کمیسیون آموزش،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی
خ- طراحی و راه اندازی سامانه ثبت شکایات و تخلفات از عملکرد مدارس و مراکز مربوطه به منظور حسن اجراء
تبصره 1- شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی میتواند در صورت ضرورت کارگروههای تخصصی و فنی را با حضور کارشناسان متخصص، صاحبنظران مجرب و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی تشکیل دهد. احکام اعضای کارگروهها توسط رئیس سازمان صادر میشود.
تبصره 2- کلیه مصوبات شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی پس از تأیید وزیر آموزش و پرورش قابل اجراء است.
تبصره 3- شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی موظف است دستورالعمل نظارت بر عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس و مراکز غیردولتی داخل و خارج کشور را ظرف مدت شش‌ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و تصویب نماید.
تبصره 4- شورای سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت مرکزی میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شورای نظارت استان، شهرستان و منطقه تفویض نماید.
ماده 6- شورای نظارت در استانها به ریاست مدیر کل آموزش و پرورش استان و در سطح شهرستان‌ها و مناطق به ریاست مدیر آموزش و پرورش تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضیان به تصمیمات این شوراها موضوع به شورای بالاتر ارجاع می‌گردد.
تبصره- اعضای شورای نظارت شهرستان ، منطقه و ناحیه متناظر ترکیب اعضای شورای نظارت استانی می‌باشد.
ماده 7- احکام اعضای شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و رئیس شورای نظارت استان توسط وزیر آموزش و پرورش و احکام سایر اعضای شورای نظارت استان و شوراهای شهرستان و منطقه توسط رئیس سازمان صادر میشود. اعضای حقیقی شوراهای نظارت به مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
به گزارش ایرنا این لایحه دارای 39 ماده است.
سیام**9103**1429

انتهای پیام /*

[ منبع این خبر سایت ایرنا-سیاسی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ایرنا-سیاسی منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات
جدیدترین اخبار منتشر شده

X