ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

شفاخونه درمان برص با گیاهان دارویی

شفاخونه/ درمان برص با گیاهان دارویی

بوعلی باب سلامتی/ اگر مبتلا به لک‏هاى برص یا Vitiligo (لک‏هاى سفید) شده‏اید، ضمن پرهیز از خوردن ذرت، شیر، لبنیات، ماهى و خوراکى‏هایى که طبیعت آن‏ها سرد هستند و همچنین خوردن آب زیاد و غذاهاى شب ‏مانده، باید از خوراک‏هایى که موافق این بیمارى هستند زیاد استفاده کنید، مانند: آش گشنیز با آب‏غوره، آش تمر هندى، آش سماق، آش زرشک، آش آلو، آب‏لیمو، آب‏غوره، آلو، زرشک، غازیاقى و ایارج فیقرا. ضمنا بوییدن گل نرگس هم مفید می‏باشد.
براى درمان برص مى‏توانید زنیان و بادیان را به نسبت مساوى و به اندازه‏ى هر دوى آن‏ها تخم کرفس مخلوط کنید و هر روز صبح یک قاشق غذاخورى از آن را بجوشانید و آب صاف‏ کرده‏ آن را قبل از صبحانه بنوشید و هفته ه‏اى یک روز از آن استفاده نکنید و به جاى آن، صبح ناشتا یک قاشق شربت ‏خورى اطریفل کبیر بخورید و در طول همان روز هم سه مرتبه، هربار مقدارى مرباى هلیله میل فرمایید.

نسخه ترکیبی شماره یک جهت درمان برص با گیاهان دارویی:

زفت، خردل، خربق سفید، خربق سیاه، مویزج، کندش، آهک، زرنیخ، اوشق، بورق، پیاز عنصل خشک، شیطرج، عاقرقرها، سیاهدانه، گوگرد زرد و پوست ریشه‏ى کبر را به نسبت مساوى نرم بسایید، بعد با روغن تخم کتان مخلوط کنید و روزى سه مرتبه روى لک‏ها بمالید و لک را در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید تا سرخ رنگ شود و بعد آن را با سرکه بشویید.
نسخه ترکیبی شماره دو جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
زراریح، فضله‏ى کبوتر، تخم ترب و فرفیون را نرم بسایید، بعد با مقدارى سرکه و مقدارى عسل مخلوط کنید و بمالید و مدتى صبر کنید تا روى لک بماند و کمى ایجاد زخم کند و پس از اینکه زخم ایجاد شد از داروهاى ترمیم زخم استفاده کنید.
نسخه ترکیبی شماره سه جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
رناس، مرمکى، نیل، رنگ‏برگ، شیطرج و براده‏ى آهن را نرم بسایید و با کمى سرکه مخلوط کنید و بمالید.

نسخه شماره یک جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
هر روز بادمجان پخته شده‏ى له شده را روى لک‏ها ضماد کنید و قبل از هربار مصرف، موضع را با آب جوشانده‏ى مازو یا آب زاج بشویید.

نسخه شماره دو جهت درمان برص با گیاهان دارویی:
اگر مقدار لک برص کم است روى آن تیزاب بمالید، پس از چند روز حالت یک لایه ‏ى خشک را ایجاد مى‏کند و بعد درمان مى‏شود.

چند نسخه ترکیبی خوب جهت درمان برص با گیاهان دارویی:

جهت درمان برص گوگرد زرد و گوگرد سفید را به نسبت مساوى با کمى روغن زیتون مخلوط کنید و هر شب بمالید.

جهت درمان برص بورق، خربق سیاه، مازریون و فلفل سیاه از هر کدام 10 گرم، همه را نرم بسایید، بعد در سرکه ریخته و بپزید و پس از پخته شدن، زاج، براده‏ى آهن، بوره‏ى سرخ و کف دریا از هرکدام 5 گرم را با 10 عدد زراریج بسایید و بعد همه را مخلوط کرده و اول موضع را با نطرون بشویید، بعد آن دارو را روى لک‏ها برص ضماد کنید.
باعث مى‏شود که پوست حالت زخم به خود بگیرد که در این صورت باید پس از آن از داروهاى ترمیم زخم استفاده شود.

جهت درمان برص گل گاوزبان، تخم ترشک، غازیاقى، شاهتره، کشمش و جو از هرکدام 50 گرم، بادرنجبویه و غافث از هرکدام 30 گرم، ریشه‏ى خطمى، ریشه‏ى مجو و رازیانه از هرکدام 40 گرم و تخم خرفه، تخم کاهو، تخم کاسنى، تخم گشنیز، سنامکى و بسفایج از هر کدام 10 گرم، همه را نیم‏کوب کرده و به پنجاه قسمت تقسیم کنید و هر روز یک قسمت از آن را بجوشانید و قبل از هر غذا یک‏سوم از آب صاف‏ کرده ‏ى آن را بنوشید و پوست هلیله‏ى زرد، پوست هلیله ‏ى کابلى، هلیله ‏ى سیاه، قاریقون، ریوند چینى، اذخر مکى و زنجبیل از هر کدام 10 گرم، همه را نرم بسایید و بعد از هر غذا یک قاشق چاى‏خورى از آن را کفلمه کنید و در مدتى که مشغول معالجه هستید، روزى سه مرتبه روى لک‏ها روغن تخم شلغم بمالید.

جهت درمان برص دار فلفل، اگیر ترکى، کندر، پوست هلیله‏ى زرد، حب القار، مصطکى و زرآوند از هرکدام 10 گرم، همه را نرم بسایید، بعد با 500 گرم عسل مخلوط کنید و صبح و ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل فرمایید.

جهت درمان برص سلیخه، سعد کوفى، میخک، فلفل سیاه، برنگ کابلى، تربد، شکر سرخ، جوز هندى و تخم نیلوفر از هر کدام 20 گرم، همه را نرم بسایید و با 1 کیلو عسل مخلوط کنید و صبح و ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل فرمایید.

جهت درمان برص شوره‏ى قلم یک برابر و زاج سیاه دو برابر، هر دو را با کمى تیزاب مخلوط کنید و روى لک‏ها برص بمالید.
جهت درمان برص هر روز صبح ناشتا 5 گرم تخم شاهى کوبیده شده را با نیم یا یک لیوان شیر بز بخورید و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه به اندازه‏ى یک مغز فندق تریاق کبیر بخورید.

برای درمان برص غازیاقى، رناس و شیطرج را نرم بسایید و با کمى سرکه مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص تخم شاهى، خون خشک پرستو و لاجورد را نرم بسایید، بعد با سرکه مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص پوست کدوى خشک، کف دریا، خون کبوتر خشک و سیاه‏دانه را نرم بسایید، بعد با کمى سرکه مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص ریشه‏ ى درخت انجیر را نرم بسایید و با کمى سرکه مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص صندل سرخ و زاج سبز را نرم بسایید، بعد با آب‏لیمو مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص جدوار را نرم بسایید و با کمى سرکه مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص کندش را بسیار نرم بسایید، بعد با کمى عسل مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص نشادر را با کمى روغن گل یا زرده‏ى تخم‏مرغ‏ خام مخلوط کنید و بمالید.

برای درمان برص تنطورید را به موضع بمالید، بعد در آب سرد شستشو دهید و آن‏قدر تکرار کنید تا کاملا مرتفع شود.

برای درمان برص در حمام حنا و نوره را به میزان مساوى مخلوط کرده و روى آن بمالید و کمى صبر کنید، سپس بشویید و پس از حمام، آب ترب خام را با سکنجبین مخلوط کنید و میل فرمایید و اگر استفراغ کردید مقدارى آب‏لیمو بخورید.

برای درمان برص پوست کدو را خشکانده و بسوزانید و خاکسترش را با سرکه مثل خمیر درآورده و شب‏ها بر آن بمالید.
برای درمان برص هر شب مامیران را با عسل یا سرکه بر آن بمالید.
برای درمان برص گل خطمى سفید را بخیسانید، بعد با جوش‏ شیرین خمیر کرده و شب‏ها بر آن بمالید.
برای درمان برص ساق و برگ سماق را جوشانده و له کنید، بعد با عسل مخلوط کرده و شب‏ها آن را بر موضع ضماد کنید.
برای درمان برص شب‏ها ضماد سیاه‏دانه‏ ى کوبیده را بمالید و روزى چند بار خود سیاه‏دانه را بو کنید.
برای درمان برص بادنجان را بجوشانید، بعد بکوبید و با روغن زیتون مخلوط کنید و باز بجوشانید تا آب آن کاملا بخار شود و آنچه مى‏ماند مثل مرهم، شب و روز دایم روى آن گذارید تا بهبود یابد.
برای درمان برص پنج روز نهار آش آب‏غوره خورده و پس از آن 10 گرم قند بخورید، روز بعد 10 گرم گل سرخ را با آبدوغ خیار میل کرده و سه مرتبه این کار را تکرار کنید، بعد از روز آخر که روز هجدهم مى‏شود، هر روز 10 گرم غاریاقى خشک را با عسل مخلوط کرده، بخورید و چند روز ادامه دهید و از خوردن لبنیات و ترشیجات در روزهایى که غازیاقى مى‏خورید بپرهیزید و همراه با خوردن غازیاقى خنکى‏ هاى زیاد میل کنید.

برای درمان برص اول مسهل قوى بخورید، بعد 5/ 3 گرم بزر غازیاقى، نیم گرم زنجفیل، نیم گرم عاقرقرها و نیم گرم ریشه‏ى درخت توت کوبیده را با عسل مخلوط کنید و بخورید و همان موقع موضع را عریان کرده و در آفتاب گذارید تا خوب عرق کند و اصلا آب نخورید و این کار را تا 15 روز انجام دهید و پس از سه روز جوش‏هایى مثل آبله روى لکه پیدا مى‏شوند که علامت بهبودى است، بازهم ادامه دهید.

برای درمان برص برگ غازیاقى تازه را بکوبید و با نرم شده‏ى دانه ‏ى خشخاش مخلوط کنید و شب‏ها مانند خمیر بر روى سفیدى‏ها ببندید.

برای درمان برص سیر یا موسیر را در نشادر بکوبید و روى آن بمالید و این کار را هر شب تکرار کنید.

برای درمان برص مخلوطى از پیاز، عسل، نمک و باروت را روى آن گذارید.

برای درمان برص شب‏ها مقدارى موم و همان اندازه روغن و سه برابر موم و روغن آب کنگر را مخلوط کرده و روى آن گذارید.

برای درمان برص هر روز غازیاقى را با برنج بپزید و مانند سبزى‏پلو بخورید.

برای درمان برص هر شب سوسن زرد را بر آن ضماد کنید.

برای درمان برص یک مثقال زفت را در سرکه حل کنید، بعد پنج مثقال آرد نخود سفید و شیطرج و عاقرقرها از هرکدام دو مثقال را نرم کرده و با آن‏ها مخلوط کنید و شب‏ها روى آن بمالید.

برای درمان برص دو مثقال سیاه‏دانه و 1 مثقال گل ارمنى را بکوبید و با یک استکان سرکه مخلوط کرده و شب‏ها روى آن بمالید.

برای درمان برص روغن زرده‏ى تخم ‏مرغ را بگیرید و نشادر، کف دریا و زاج سبز کوبیده را در آن حل کنید و شب‏ها بمالید و انیسون، بادیان و تخم کرفس را جوشانده، آبش را با سکنجبین مخلوط کرده و صبح‏ها بخورید.

برای درمان برص خربق سیاه و سفید، خردل، کشمش کولى، کندش، زرنیخ سرخ، اوشق، گل ارمنى، پیاز عنصل، شیطرج، عاقرقرها، سیاه‏دانه، گوگرد زرد و پوست ریشه‏ى کبر را مى‏توانید هم جداجدا و هم مجموعا به صورت مالیدنى به کار برید.

برای درمان برص یک مثقال مویزک را نرم کرده و در سرکه حل کنید، بعد نوره، کندش، شیطرج هندى، تخم خردل، شحم حنظل و خربق سیاه و سفید از هرکدام 1 مثقال را نرم کرده و در سرکه‏ها مخلوط کنید، اول با یک تکه پارچه‏ى تمیز خوب محل بیمارى را ماساژ دهید تا قرمز شود، بعد داروى فوق را روى آن بمالید و هر روز این کار را ادامه دهید.

برای درمان برص استخوان ساق پاى خوک را بسوزانید و بکوبید، بعد با عسل مخلوط کرده و شب‏ها بر آن ضماد کنید.

برای درمان برص برگ‏هاى گل کلم را بکوبید و با سرکه مخلوط و هر شب بر آن ضماد کنید.

جهت درمان برص هر شب روغن برگ ترب را روى آن‏ها بمالید.

جهت درمان برص ریشه‏ى کبر، شیطرج هندى، تخم ترب سیاه، گل ارمنى، قسط تلخ و خردل سرخ، همه را نرم و با سرکه مخلوط کرده و شب‏ها روى آن بمالید.

جهت درمان برص شیطرج، عاقرقرها، مازو، خردل سرخ، گل شقایق، مرمکى و کمى زرنیخ را کوبیده و در خون بز حل کنید و بمالید.

جهت درمان برص تخم ترب، مرمکى، کتیرا، قسط تلخ، قطران، زاج سبز و گوگرد زرد را کوبیده و با سرکه مخلوط کنید و هر شب روى آن بمالید.

جهت درمان برص خردل سرخ، خربق سیاه و سفید، مویزک، کندش، آهک آب ندیده، پیاز عنصل، شیطرج، فرفیون، عاقرقرها، قاریقون، صبر زرد، پوست هلیله‏ى زرد، هلیله‏ى سیاه، انیسون و کمى زرنیخ را نرم کنید و با سرکه مخلوط کرده و هر روز روى آن بمالید.

جهت درمان برص کندش را بسایید و در روغن زده‏ى تخم‏مرغ مخلوط کنید و حل کرده را شب‏ها روى آن بمالید.

جهت درمان برص زاج سیاه، مویزج، مروفوه، گل ارمنى، شیطرج، براده‏ى آهن و نیل، همه را نرم کرده، با سرکه مخلوط کنید و شب‏ها روى موضع بمالید.

جهت درمان برص جوش‏ شیرین را با آب گل خطمى مخلوط کنید و روزى سه بار بمالید.

جهت درمان برص آمله‏ى مقشر، سنامکى، تربد مجوف، بسبایج، هلیله‏ ى سیاه، پوست هلیله‏ى زرد و پوست هلیله‏ ى کابلى از هرکدام 10 گرم و افتیمون شامى، مصطکى رومى و استوخدوس هندى از هرکدام 40 گرم، همه را نرم بسایید، بعد 50 گرم کشمش را جداگانه خوب بکوبید، سپس همه را با 1 کیلو عسل مخلوط کرده و صبح، ظهر و شب، هر مرتبه یک قاشق شربت‏خورى از آن را میل کنید.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

تبلیغات
جدیدترین اخبار منتشر شده

X