ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

عصرانه کیک پوره سیب

عصرانه/  کیک پوره سیب

آشپزباشی/چی لازم دارم:
3 لیوان آرد
1 قاشق چای خوری نمک
1 قاشق چای خوری دارچین
1 قاشق چای خوری هل
1 قاشق چای خوری نمک
225 گرم کره
2 فنجان شکر قهوه ای
2 عدد بزرگ تخم مرغ
2 قاشق سوپ خوری عسل
2 فنجان پوره سیب
2 قاشق چای خوری جوش شیرین
به میزان لازم روغن
به میزان لازم پودر قند

چطوری درست کنم:
فر را از قبل روی 176 درجه گرم کنید . در یک کاسه بزرگ ،آرد، ﺟﻮش ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻧﻤﮏ، دارﭼﯿﻦ و ﻫﻞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ (ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ). در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﻪ دﯾﮕﺮ، ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺰن ﺑﺮﻗﯽ، ﮐﺮه، ﺷﮑﺮ ﻗﻬﻮه ای و ﻋﺴﻞ را ﺗﺎ ﺟﺎیی که ﭘﻔﮑﯽ و ﺳﺒﮏ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮﮐﯿﺐ آرد را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺗﺎ جایی که ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﭘﻮره ﺳﯿﺐ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. . ﮐﻒ ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰی (ﮐﻪ وﺳﻂ آن ﺳﻮراخ اﺳﺖ) را ﺑﺎ اﺳﭙﺮی روﻏﻦ ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ روﻏﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﻮد. ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺎ ﻗﺎﺷﻖ درون ﻇﺮف ﮐﯿﮏ ﭘﺰی ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺳﻄﺢ آن را ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﭙﺰد (ﺑﯿﻦ 50 ﺗﺎ 60 دﻗﯿﻘﻪ) ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺧﻼل دﻧﺪاﻧﯽ را ﮐﻪ در وﺳﻂ ﮐﯿﮏ ﻓﺮو ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﯿﮏ درآورﯾﺪ (اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﺮﻃﻮب). ﮐﯿﮏ را ﺑﻪ ﻣﺪت 10 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮروی ﺗﻮری ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﻗﺮاردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد. ﮐﯿﮏ را از ﻇﺮف ﺧﺎرج ﮐﺮده و ﺑﺮروی ﺗﺨﺘﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﺴﻮز ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ آن را ﺑﺮروی ﺗﻮری ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﯿﮏ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮد ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ، ﭘﯿﺶ از ﺳﺮو ﮐﯿﮏ ﺑﺮروی آن پودر قند ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

جدیدترین اخبار منتشر شده