ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی به تمامی هموطنان عزیز، به اطلاع می رسانیم فعالیت این وب سایت با آغاز سال جدید متوقف خواهد شد. از همراهیتان در این مدت از سپاسگزاریم.

فلاحت پیشه: تخریب دولت به کشور آسیب می زند

فلاحت پیشه: تخریب دولت به کشور آسیب می زند

ایرنا/ «حشمت الله فلاحت پیشه» استاد دانشگاه و نماینده پیشین اصولگرای مجلس در گفت و گو با ایرنا تاکید کرد که مجموعه نظام با توافق هسته یی موافقت کرده و ادامه رفتارهای تخریبی به کشور اقدام علیه منافع ملی است.

فلاحت پیشه رفتار افراد و گروه های تندرو در مخالفت با برجام را -آن هم در فضای پس از طی روند قانونی در کشور- نمونه یی از رفتار فراقانونی دانست و تاکید کرد که با پذیرش مشروط برجام از طرف رهبر معظم انقلاب دیگر جایی برای نگرانی باقی نمی ماند.
استاد دانشگاه علامه ی طباطبایی با بیان این که نسبت به این افراد تندرو در کشور اغماض شده تصریح کرد: این افراد و گروه ها در ساختار سیاسی ایران نفوذ ندارند تا از آن وضعیت استفاده کنند بلکه این اغماض نظام است که مشمول حال آن ها شده است.
نماینده ی پیشین مجلس در ادامه بر این موضوع تاکید کرد که مجموعه ی نظام برجام را پذیرفته است و باید از آن تبعیت کرد. او برجام را تمام شده تلقی کرد و گفت: باید تمام ابزارها و امکانات را برای اجرای برجام به کار گرفت تا عملیاتی شدن آن با قدرت صورت گیرد.
فلاحت پیشه در این گفت وگو اتهام زنی های کنونی علیه برجام را نابجا دانست و افزود: باید از این به بعد یک نظارت هوشمندانه چه در فضای افکار عمومی و چه در حوزه ی مسوولیت ها شکل بگیرد نه این که با شعارها و اتهام زنی برجام را نقد کرد.
احتمال ادامه تندروی ها، تاثیر آن بر توافق صورت گرفته و همچنین نقش و وظایف صدا وسیما در قبال برجام از دیگر مباحثی بود که در این گفت و گو به آن پرداخته شد.

در ادامه متن کامل گفت وگوی ایرنا با فلاحت پیشه آمده است؛
***ایرنا: برجام پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام مُهر تایید رهبری را –البته با 9 الزام- در پی داشت. با وجود پیموده شدن روند قانونی برجام در کشور چرا مخالفت عده یی همچنان جریان دارد؟
**فلاحت پیشه: چرایی این موضوع را باید از این افراد پرسید و به رفتارشناسی سیاسی آن ها پرداخت. آن چه در واقعیت وجود دارد این است که با پذیرش مشروط برجام از سوی مقام معظم رهبری دیگر جایی برای نگرانی باقی نمی ماند. اعضای 1+5 در بند 12 قطعنامه ی شورای امنیت راه برون رفت پیدا کرده اند.
در ایران نیز با قیدهای ارایه شده از جانب رهبر معظم انقلاب، راه برون رفت برای کشور ما تعیین شد. این به منزله ی ایجاد شرایط برگشت پذیری است به این معنی که در هر مرحله یی از اجرای توافق که طرف مقابل به وعده های خود عمل نکند ایران نیز می تواند به شرایط گذشته ی خود برگردد. رهبری با این اقدام خود به اعضای 1+5 اعلام کرد که خود بر اجرای برجام نظارت ویژه دارد و جایی برای نگرانی نیست.

***ایرنا: با علم به این موضوع که برجام زیر نظر و مورد تایید رهبری است چرا برخی مخالفان و منتقدان توافق هنوز به مسیر گذشته ی خود ادامه می دهند؟
** فلاحت پیشه: از این به بعد منتقدان توافق هسته یی به 2 دسته تقسیم خواهند شد؛ دسته ی نخست آن هایی هستند که با نامه نگاری دغدغه ها و نگرانی های خود را منتقل می کنند. آن ها خواستار نظارت بر برجام در همه ی مراحل از مجلس گرفته تا حوزه ی اجرا هستند. این افراد در گذشته نیز انتقادهای دلسوزانه یی بر برجام وارد کردند؛ انتقادهایی که بدون شک قابل تامل است.
دسته ی دوم اما با اصل موضوع مخالف اند و درصدد تبدیل آن به شقاق داخلی اند که این اصرار بی مورد بر تحمیل افراطی گری در سیاست خارجی کشور است. این رفتار افراطی همواره برای کشور آسیب هایی در پی داشته است که باید از آن پرهیز کرد.

***ایرنا: اوایل هفته در مراسم عزاداری بیت رهبری که «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت این اقلیت تندرو با شعارهایی تند و جهت دار سیاسی بار دیگر از فضای محرم برای پیگیری منافع سیاسی خود بهره جستند. آیا چنین رفتاری در حضور رهبری که خود چند روز پیش برجام را تایید کرده بود اعتراضی در چارچوب است؟
** فلاحت پیشه: به طور طبیعی این رفتاری فراقانونی است ولی متاسفانه در بعضی افراد و گروه ها چنین رفتاری وجود دارد. البته در نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این افراد اغماض شده است اما این طور نیست که تصور شود این افراد به گونه یی در ساختار سیاسی ایران نفوذ دارند که به سختی بتوان با آن ها برخورد کرد. در مجموع، مجموعه ی نظام برجام را پذیرفته است و باید از آن تبعیت کرد.

***ایرنا: اعتراض هایی از این جنس در فضای محرم تشدید شده است. آیا این پروژه یی هدفمند و برنامه ریزی شده است؟ چه دلیل یا دلایلی وجود دارد که شب های عزداری برای تبلیغ ضد توافق این گروه انتخاب شده اند؟
** فلاحت پیشه: به طور طبیعی در ایران در چنین شب ها و ایامی مسایلی از این قبیل مطرح می شوند که بیشتر ناشی از هیجانی بودن این شرایط است.

*** تداوم چنین رفتارهای اعتراضی چه تاثیری می تواند بر شرایط کنونی و فضای پس از اجرای برجام برجای گذارد؟
** فلاحت پیشه: امروز می توان برجام را تمام شده تلقی کرد و تمام ابزارها و امکانات را برای اجرای آن به کار گرفت تا عملیاتی شدن آن با قدرت صورت گیرد. برجام یک رژیم توافقی و به عبارتی یک رژیمی تعاملی تازه در روابط بین کشورها است. بسیاری از سازوکارهایی که در گذشته در توافق ها وجود داشت در این توافق وجود ندارد.
پس از آن که برجام در کشورمان به شکل قانون در آمد و رهبری نیز به صورت مشروط آن را مورد تایید قرار داد دیگر هرگونه تلاش برای وارد کردن اتهام بر آن تنها به تضعیف اقتدار دولت خواهد انجامید. باید از این به بعد یک نظارت هوشمندانه چه در فضای افکار عمومی و چه در حوزه ی مسوولیت ها شکل بگیرد نه این که با شعارها و اتهام زنی برجام را نقد کرد.

***ایرنا: شما اشاره کردید که در نظام جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض هایی از این جنس اغماض صورت گرفته است. بنابراین، چنین اعتراض ها و انتقادها در فضایی که مجموعه ی نظام بر برجام مُهر تایید زده است تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
** فلاحت پیشه: این جزو طبیعیت سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران است. بیست و چهارم آذرماه مشخص خواهد شد مسیر نقدها و اثبات ها به کجا خواهد رسید. در آن تاریخ کشورهای غربی باید لغو تحریم ها را اجرایی کنند. اگر در آن زمان شاهد اجرای جنبه ها و ابعاد عملی برجام باشیم بخش بیشتر اعتراض ها فروکش خواهد کرد چرا که دیگر مجالی برای طرح چنین انتقادهایی نخواهد بود. ولی اگر در آن زمان ما شاهد کارشکنی طرف های غربی به ویژه آمریکایی ها قضیه متفاوت خواهد بود و مجال طرح انتقاد جدی تر و بیشتر خواهد شد.

***ایرنا: شما اشاره کردید که برجام مورد تایید مجموعه ی نظام است. از طرفی گفت وگوهای هسته یی از همان آغاز با هماهنگی سران نظام به پیش برده می شد. در این مسیر اما انتقادهای زیادی متوجه ی صدا و سیما به عنوان رسانه ی ملی است. این رسانه در موضوع گفت وگوهای هسته یی در این مدت گاهی حضوری کم رنگ می یافت و برخی مواقع حتی با اتخاذ سیاستی متضاد و ناهمسو با روند مذاکره ها و طرح مسایلی خاص به ایجاد و افزایش تنش در این زمینه دامن می زد. آیا در صورت تعدیل رفتار رسانه ی ملی و افزایش همگرایی داخلی حل پرونده ی هسته یی زودتر از امروز انجام نمی گرفت؟
** فلاحت پیشه: ما نباید بنا را بر آن بگذاریم که 1+5 با حُسن نیت وارد میدان گفت وگو شده است. واقعیت این است که دلیل به نتیجه نرسیدن گفت وگوها اعضای 1+5 به ویژه آمریکایی ها بوده اند. بنابراین، مانع اصلی توافق تا امروز آن ها بوده اند که بارها در مسیر حل و فصل این موضوع کارشکنی کرده اند. در روزهای پیش از توافق نیز مشاهده کردیم که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان از این موضوع با عنوان «عوض کردن اسب ها» یاد کرد. در مجموع با هر گونه مقصریابی داخلی مخالف هستم و معتقدم خواسته های فزاینده ی اعضای 1+5 دلیلی بر به درازا کشیدن گفت وگوها بود.

***ایرنا: تهران بنا را بر حسن نیت طرف مقابل نگذاشت چرا که اگر ایران به غرب اعتماد می کرد 26 دور گفت و گوهای فشرده در کمتر از 2 سال انجام نمی گرفت. به خاطر تجارب تلخ تاریخی طبیعی است که این گفت وگوها در فضای بی اعتمادی صورت گیرد. افزون بر آن، صرف نظر از مقصریابی مسایل گذشته، آیا حضوری مثبت و پررنگ تر صدا و سیما پس از تایید برجام از سوی مجموعه ی نظام احساس نمی شود؟
** فلاحت پیشه: صداو سیما از این به بعد باید مسیر تایید مشروط مقام معظم رهبری را در پیش بگیرد. حضور عملی صدا و سیما در صحنه این طور باید شکل بگیرد که موافقت کلی با برجام صورت گرفته است و به صورت مرحله به مرحله و تقابل متوازن از سوی ایران و 1+5 انجام گیرد. در مجموع، اطلاع رسانی، شفاف سازی و تحلیل علمی در این راستا از جمله وظایف دیگر این رسانه ی ملی به شمار می رود.

[ منبع این خبر سایت ماچو می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر می توانید روی این قسمت کلیک کنید ]

شفاف سازی:
خبر فوق در سایت ماچو منتشر شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است. چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید برای حذف آن روی این قسمت کلیک کنید.

نکته: با توجه به جمع آوری خودکار مطالب از سطح وب در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب سایت ها با ایمیل khabarkhan0511@gmail.com در تماس باشید

جدیدترین اخبار منتشر شده